Var noggrann vid förvaring och transport av städutrustning

Den som driver en städfirma har mycket att vinna på att verkligen ta hand om utrustningen. Det gör att man kan unna sig bättre maskiner, som visserligen är dyra i inköp, men som har bättre funktioner och en högre livslängd – bara man tar hand om dem. Två kritiska delar i att måna om sin städutrustning är förvaring och transport. Det gäller att man är noggrann och tänker på att mindre slitage på lång sikt faktiskt kan ge upphov till skador.

Förvaring

När du är färdig med en maskin för en viss period, är det viktigt att förvara den på rätt sätt. Tänk först och främst på att tömma behållarna (om maskinen har detta) innan du stoppar undan den. På så vis kommer du att undvika jobbiga problem och reparationer lite längre fram i tiden.

Vidare är det viktigt för vissa typer av maskiner att de förvaras i ett välventilerat utrymme. Hit hör till exempel utrustning med ”våta” batterier. Dessa släpper ger nämligen ifrån sig en gas som i värsta fall kan utgöra en risk för de som vistas i lokalerna.

När du ska stoppa undan en poleringsmaskin eller en automatisk skurmaskin är det viktigt att munstycket är i uppfällt läge. Om inte, kan belastningen på sikt leda till att munstycket blir snett och att personalen i din städfirma således påverkas negativt i sitt dagliga arbete. Att köpa ny utrustning av just den här anledningen kan kännas lite onödigt, när det ju är något som enkelt kan undvikas.

Överlag är det viktigt att vara försiktig med utrymmen som är fuktiga eller dåligt ventilerade. Om luftfuktigheten av någon anledning skulle vara hög, är risken markant förhöjd att korrosion av såväl interna som externa komponenter sker. Alltså – förvara dem torrt i ett utrymme med god ventilation.

Transport

Transporten är troligtvis en känslig del för utrustningen i din städfirma. När maskiner lyfts av och på fordon, och från fordon till lokal (och vice versa) finns en del risker man behöver ta hänsyn till. Munstycken i nedfällt läge, hjul och andra komponenter som belastas hårt vid transport är särskilt drabbade.

Om maskinerna är tunga och du använder en ramp bör du se till att ramen har den längd och den bredd som krävs. Vidare skall den givetvis hålla för maskinens vikt. Har du många tunga maskiner i din städfirma är det här särskilt viktigt att tänka på.